Politika zaštite privatnosti

OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI ZA BIOSIL

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti pruža informacije o načinu na koji Bio Minerals prikuplja i obrađuje vaše lične podatke kada posetite naš veb-sajt da se registrujete za bilte ili kupite proizvod kod nas.        

1. Važne informacije i ko smo mi

Bio Minerals NV je kontroler i odgovoran za vaše lične podatke. 

Ako imate pitanja o ovom obaveštenju o zaštiti privatnost ili našim praksama zaštite podataka kontaktirajte na [email protected]

DETALJI ZA KONTAKT

Puno ime pravnog lica: Bio Minerals NV

Poštanska adresa: Zenderstraat 12, 9070 Destelbergen, Belgium

2. Podaci koje prikupljamo o vama

Možemo da prikupljamo, čuvamo i prenosimo različite vrste ličnih podataka o vama, i to su:

 • Podaci o identitetu obuhvataju ime, devojačko prezime, prezime, korisničko ime ili slične identifikatore
 • Podaci za kontakt obuhvataju adresu za slanje računa, adresu za isporuku, e-adresu i brojeve telefona
 • Finansijski podaci obuhvataju detalje bankovnog računa i kartice za plaćanje
 • Podaci o transakciji obuhvataju detalje o plaćanjima vama i od vas i druge detalje o proizvodima i uslugama koje ste kupili od nas
 • Tehnički podaci obuhvataju adresu internet protokola (IP), vaše podatke za prijavljivanje, tip i verziju pregledača, podešavanje vremenske zone i lokaciju, tipove i verzije dodatnih komponenti za pregledač, operativni sistem i platforma, i drugu tehnologiju na uređajima koje koristite za pristup ovom veb-sajtu 
 • Podaci o profilu obuhvataju vaše korisničko ime i lozinku, vaše kupovine ili porudžbine, vaša interesovanja, željene postavke, povratne informacije i odgovore na ankete 
 • Podaci o korišćenju obuhvataju informacije o načinu na koji koristite veb-sajtove, proizvode 
 • Marketinški podaci i podaci o komunikacijama obuhvataju vaše željene postavke za prijem marketinških poruka od nas i naših trećih strana, kao i vaše željene postavke za komunikaciju
 • 3. Kako koristimo vaše lične podatke

  U nastavku je prikazan, u formatu tabele, opis svih naših načina na koje planiramo da koristimo vaše lične podatke, i na koje zakonske osnove se oslanjamo dok to radimo. Takođe smo identifikovali koji su naši legitimni interesi gde je to primereno.

  4. Kako delimo vaše lične podatke

  Saglasni ste da imamo pravo da podelimo vaše informacije sa izabranim trećim stranama, uključujući:

  Na primer:

 • javne organe (uključujući pravosudna tela i policiju);
 • naše stručne savetnike (npr. advokate);
 • pružaoce usluga za analitiku i pretraživanje koji nam pomažu da poboljšamo i optimizujemo naš sajt
 • mreže društvenih medija.
 • Vaše informacije ćemo takođe otkriti trećim stranama:

 • u slučaju da prodamo ili kupimo bilo koju firmu ili imovinu, i u tom slučaju možemo da otkrijemo vaše informacije potencijalnom prodavcu ili kupcu te firme ili imovine;
 • ako treća strana preuzme Bio Minerals ili u velikoj meri svu njenu imovinu, u tom slučaju informacije koja poseduje o svojim kupcima mogu biti jedna od prenete imovine;
 • ako smo u obavezi da otkrijemo ili podelimo vaše informacije kako bismo ispoštovali bilo koju zakonsku obavezu ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost Bio Minerals, naših kupaca ili drugih. To obuhvata razmenu informacija sa javnim organima (uključujući pravosudna tela i policiju) u slučaju, na primer, incidenta sajber bezbednosti; 
 • ako je primereno da bi se postigao neki od ciljeva navedenih u odeljku 3 ove Politike zaštite privatnosti.
 • 5. Koliko dugo ćete koristiti moje lične podatke?

  Vaše lične podatke ćemo zadržati onoliko dugo koliko je razumno potrebno da se ispune svrhe u koje ih prikupljamo, uključujući za svrhe ispunjenja bilo kojih zakonskih, regulatornih, poreskih, računovodstvenih ili izveštajnih zahteva. Vaše lične podatke možemo duže da zadržimo u slučaju pritužbe ili ako razumno verujemo da postoji mogućnost sudskog spora u vezi našeg odnosa sa vama.

  Kada procenjujemo i odlučujemo na koji rok ćemo čuvati lične podatke, u obzir uzimamo njihovu količinu, prirodu i osetljivost, potencijalne rizike od štete od neovlašćenog korišćenja ili otkrivanja, koja je svrha obrade i mogu li se te svrhe ispuniti na druge načine, a takođe za odgovarajuće zakonske, regulatorne, poreske, računovodstvene ili druge zahteve.

  6. Međunarodni prenosi

  Prenećemo vaše informacije na odredište izvan evropskog ekonomskog prostora (EEA), ako je primereno (i) da bi se postigao neki od ciljeva navedenih u odeljku 3 i/ili (ii) da bi se otkrile informacije trećoj strani u skladu sa odeljkom 4 ove Politike zaštite privatnosti. 

  Ako vaše podatke prenesemo izvan EEA, mi ćemo se pobrinuti da vaše informacije budu zaštićene sledećim merama bezbednosti:

 • zakoni zemlje u koju se prenose informacije garantuju odgovarajući nivo zaštite podataka (Član 45 GDPR-a); ili
 • prenos podleže klauzulama o zaštiti podataka koje je odobrila Evropska komisija (Član 46.2 GDPR-a) 
 • Ako želite da dobijete više informacije u vezi prenosa vaših informacija i/ili merama bezbednosti koje su primenjene (uključujući način na koji možete dobiti njihov primerak), možete nas kontaktirati putem detalja za kontakt navedenih u odeljku 1.   

  7. Vaša zakonska prava

  Imate određena prava u vezi informacija koje čuvamo o vama. Ta prava možete da iskoristite ako nas kontaktirate kako je navedeno u nastavku: 

 • imate pravo da pristupite informacijama koje čuvamo o vama - to je zbog toga što želimo da znate koje informacije imamo o vama i da možete da proverite da li informacije obrađujemo u skladu sa primenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka;
 • imate pravo, pod određenim okolnostima, da blokirate ili sprečite dalju upotrebu vaših informacija. Kada je obrada ograničena, mi ćemo i dalje čuvati vaše informacije, ali više ih nećemo koristiti;
 • ako su vaše informacije netačne ili nepotpune, imate pravo da zahtevate njihovu ispravku; 
 • imate pravo, pod određenim okolnostima, da zahtevate brisanje ili uklanjanje vaših informacija iz naših sistema;
 • imate pravo da uložite prigovor na način na koji rukujemo ili obrađujemo vaše informacije vašem nacionalnom telu za zaštitu podataka;
 • ako se naša obrada vaših ličnih informacija zasniva izričito na vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo koje vreme. Ovo uključuje vaše pravo da povučete saglasnost na naše korišćenje u direktne marketinške svrhe;
 • imate pravo da zahtevate od nas, pod određenim okolnostima, vaše informacije u strukturisanom, opšte korišćenom i mašinski čitljivom obliku kako biste mogli da ih ponovo upotrebite za sopstvene potrebe u različitim uslugama. 
 • Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade, uključujući obradu u različite direktne marketinške svrhe.

  Međutim, imajte u vidu da mi moramo da zadržimo određene informacije, na primer u zakonske ili administrativne svrhe (npr. čuvanje računovodstvenih evidencija).

  icon/close