Odredbe i uslovi

USLOVI I ODREDBE PRODAJE KOMPANIJE BIO MINERALS

1. Uvod

Veb-sajtom https://www.biosilusa.com („Veb-sajt) upravlja Bio Minerals NV/SA (u daljem tekstu „Bio Minerals“, „mi“, „nas“), belgijska kompanija sa sedištem na adresi Zenderstraat 12, 9070 Destelbergen, Belgija, i registrovanom u Trgovačkom registru Belgije pod brojem 0451.906.964. Bio Minerals možete da kontaktirate na broj telefona +32 092282000 i putem e-pošte na sledeću adresu: [email protected]

Pažljivo pročitajte sledeće uslove i odredbe („Uslovi i odredbe“) pre nego što naručite bilo koji proizvod na ovom Veb-sajtu, to je potpuno pravni ugovor između nas. Svaka porudžbina preko ovog Veb-sajta podleže ovim Uslovima i odredbama. Proizvodi prikazani na ovom Veb-sajtu su predviđeni za prodaju isključivo potrošačima i kupcima koji su fizička lica, koji postupaju isključivo za svoje lične ili porodične potrebe, a ne za komercijalnu prodaju, upotrebu ili povezano sa bilo kojom drugom komercijalnom aktivnošću.

Bio Minerals zadržava pravo da izmeni i dopuni ove Uslove i odredbe u bilo koje vreme bez obaveštenja. Obavezno pogledajte najnoviju verziju Uslova i odredbi pre poručivanja proizvoda ili pre svakog obnavljanja neprekidnih porudžbina. Ako poručite proizvode pre nego što objavimo promene u ovim Uslovima i odredbama, vi potvrđujete prihvatanje novih uslova.

Poručivanjem preko ovog Veb-sajta garantujete da imate najmanje osamnaest (18) godina i da možete sklopiti pravno obavezujuće ugovore.

2. Ponude proizvoda

Svi proizvodi prikazani na ovom Veb-sajtu podležu našoj dostupnosti i prihvatanju. Mada tražimo da objavimo informacije na Veb-sajtu koje su, prema našem najboljem znanju, ispravne i ažurne, određeni proizvodi prikazani na Veb-sajtu možda više nisu dostupni za kupovinu. Ukoliko mi ne ažuriramo naše informacije o proizvodima na zalihama, to vam ne daje bilo kakvo pravo da zahtevate da kupite odnosno pravo da zahtevate isporuku; mi možemo da otkažemo ili odložimo vašu porudžbinu kako odlučimo.  Nikakva prava ne proističu iz grešaka u pravopisu, opisa proizvoda ili očitih grešaka (kao što su netačno označena cena proizvoda) na Veb-sajtu.

Ulažemo najbolje napore da prikažemo visokokvalitetne slike naših proizvoda. Međutim, manje razlike u boji i druge varijacije u proizvodima su moguće kao rezultat razlike u snimanju snimka, osvetljenju, tehnologijama prikaza ili drugim tehničkim razlozima. 

Ponude proizvoda na našem Veb-sajtu nisu obavezujuće i predstavljaju samo poziv kupcu da izvrši porudžbinu.  Zadržavamo pravo da otkažemo ili odložimo bilo koju porudžbinu iz bilo kog razloga.  Sve porudžbine podležu našem pristanku. Bio Minerals zadržava pravo da izmeni proizvode koji su ponuđeni na Veb-sajtu u bilo kom trenutku.

3. Porudžbina i prihvatanje

Kada odaberete proizvod koji želite da poručite, kliknite na dugme „Add to cart“ (Dodaj u korpu). Izabrani proizvod, ako je dostupan, biće stavljen u „Shopping Cart“ (Korpa za kupovinu). U svakom trenutku možete da pratite proizvode koje ste izabrali klikom na dugme „Shopping Cart“ (Korpa za kupovinu), i da uklonite ili dodate bilo koji proizvod.

Kada završite izbor i želite da potvrdite sadržaj „Shopping Cart“ (Korpa za kupovinu), pređite na „Checkout“ (Provera) i pratite uputstva. Bićete zamoljeni da unesete ime i prezime, adresu prebivališta, e-adresu, broj telefona i adresu za isporuku. Takođe, možete da kliknite na polje za potvrdu da biste kreirali nalog. Kada izaberete tu opciju moraćete da unesete lozinku, što vam omogućava da se prijavite sledeći put kada posetite naš Veb-sajt.  

Kada se ove informacije pravilno unesu i potvrde, cena proizvoda i sve naknade za isporuku (uključujući troškove otpremanja) biće automatski prikazane. Proverite tačnost ovog izbora pre nego što potvrdite porudžbinu. Ako se slažete sa izborom i cenom, kliknite na dugme „Confirm Order and Pay“ (Potvrdi porudžbinu i plati). Onda ćete morati da unesete detalje za plaćanje. Klikom na dugme „Confirm Order and Pay“ (Potvrdi porudžbinu i plati), vršite obavezujuću porudžbinu za proizvode u vašoj korpi. 

Porudžbina na vašoj strani je uspešno završena ako ju je potvrdila kompanija Bio Minerals e-porukom potvrde. Ova e-poruka potvrde još uvek ne predstavlja prihvatanje porudžbine kupca od strane Bio Minerals. Sve porudžbine podležu dostupnosti i našem konačnom prihvatanju. Zadržavamo pravo da ne prihvatimo vašu porudžbinu. Takvo neprihvatanje može proisteći, na primer, iz činjenice da (i) proizvodi su prikazani na Veb-sajtu ali više nisu dostupni; (ii) proizvodi prikazani na Veb-sajtu sadrže očiglednu grešku u ceni; (iii) ne možemo da obezbedimo potvrdu vašeg plaćanja; i/ili (iv) postoje ograničenja za isporuku proizvoda. Obavestićemo vas o nemogućnosti da dostavimo proizvode bez nepotrebnog odlaganja; otkazaćemo svaku porudžbinu i izvršićemo vam nadoknadu odmah za bilo koje iznose koji su već plaćeni za nedostupne proizvode, i/ili otkazaćemo sve primenjive naknade za kreditnu karticu.

Neki od naših proizvoda se mogu poručiti putem obnavljajuće porudžbine ili „pretplate“. Ovu obnavljajuću porudžbinu možete otkazati u bilo koje vreme pre obrade obnavljajuće porudžbine prijavljivanjem sa vašim akreditivima na Veb-sajt. Nakon što se prijavite bićete prebačeni na svoju ličnu početnu stranu gde su navedene sve aktivne pretplate. Pretplatu možete da otkažete izborom pretplate iz liste aktivnih pretplata ili klikom na dugme za otkazivanje. Obnavljajuće porudžbine će se obrađivati nakon ponoći po istočnom vremenu ili 00:00 ET (UTC-4). Unapred plaćene porudžbine će se obrađivati nakon 8:00 č po istočnom vremenu ET (UTC-4). Otkazivanje obnavljajuće porudžbine nakon što se obradi nije moguće ali će biti primenjeno na sledeću porudžbinu.

4. Cena i plaćanje

Proizvodi se prodaju po ceni koja važi u trenutku porudžbine, kako je navedeno na našem Veb-sajtu. Cene su prikazane u američkim dolarima i ne sadrže porez na promet, PDV, GST, tarife, troškove, isporuku, rukovanje, carinu i druge naknade. Troškovi isporuke se posebno iskazuju, zavisno od izbora kupca. Porudžbine se naplaćuju u američkim dolarima, bez obzira na adresu za isporuku ili mesto prebivališta kupca. Bio Minerals nije odgovoran za bilo koje obaveze plaćanja carinskih troškova, PDV-a, GST-a, poreza na promet ili bilo kojih drugih saveznih, državnih, lokalnih naknada ili taksi. Sve te carinske troškove, savezne, državne, lokalne poreze ili naknade plaća kupac, i vi ste takođe obavezni, kada je potrebno, da podnesete sve neophodne izjave nadležnim telima ili vašoj zemlji i državi u koju se vrši dostava. 

Bio Minerals zadržava pravo da prilagodi svoje cene u bilo koje vreme, ali promene se neće odnositi na bilo koju porudžbinu za koju ste primili e-poruku potvrde, osim ako ne postoji očigledna greška u ceni. U ovom slučaju, obavestićemo vas o problemu sa cenom što je pre moguće. Vašu porudžbinu možete da otkažete bez naknade kada vas obavestimo o grešci.  Zadržavamo pravo da otkažemo takve pogrešne porudžbine.  

Sve porudžbine moraju biti naplaćene u trenutku naručivanja. Prihvatamo sledeće načine plaćanja: Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Apple Pay ili Google Pay. 

Proizvodi ostaju vlasništvo Bio Minerals sve dok kupac ne isplati cenu kupovine u celosti. Bez obzira na pravni temelj vlasništva, rizik od gubitka i štete prelaze na kupca u trenutku isporuke.  

Stvarni naplaćeni porez se može razlikovati po završetku porudžbine.  Mi koristimo komercijalne razumne napore za izračunavanje i plaćanje tačnog iznosa poreza obaveznog po svakoj kupovini koja se oporezuje, ali ne garantujemo tačnost iznosa poreza prikazanog za dugovanje.  Mogu se javiti manje greške zbog nemogućnosti da se precizno prati više poreskih okruga, država i lokalnih „oslobađanja od poreza“, kao i vremena izmena tarife ili primene određenih taksi da bi se kategorisali artikli koje prodajemo. Kao rezultat bilo koje greške, možemo naplatiti veći odnosno manji porez. Kada kupite naše proizvode, mi naplaćujemo i zaračunavamo poreze koji su obavezni za vašu kupovinu. Ovime se odričete prava da tvrdite da porez naplaćen na bilo koju kupovinu nije tačan u bilo kom pogledu i saglasni ste da nećete podnositi protiv nas, naših službenika, direktora, zaposlenih, agenata i predstavnika, bilo kakav prigovor, postupak, zahtev, gubitak, tužbu ili štete (uključujući naknadu za advokata) načinjenih ili proisteklih iz naše greške u obračunu poreza koji dugujete za vaše kupovine. Ako kupite bilo koji od naših proizvoda na nezavisnim platformama, kao što su platforma prodavca, te treće strane mogu biti odgovorne za izračunavanje i plaćanje odgovarajućih taksi poreskim organima.

5. Isporuka

Proizvode isporučujemo na adresu za isporuku koja je naznačena prilikom kreiranja porudžbine. Trenutno isporučujemo na adrese u okviru Sjedinjenih Američkih Država. Porudžbine nisu moguće na adrese za isporuku izvan ove teritorije. Osim ako nije drugačije dogovoreno, odgovarajući način isporuke i prevoznika određuje Bio Minerals.

Na kraju procesa naručivanja, navešćemo vam vremenski okvir u okviru koga će se izvršiti isporuka kupljenog proizvoda na izabranu adresu za isporuku. Vreme isporuke zavisi od tipa proizvoda koji ste naručili, dostupnosti proizvoda i adrese za isporuku, kao i logistike prevoznika. Datumi isporuke su približni i nisu strogi rokovi. Bio Minerals ima pravo na delimične isporuke proizvoda što podleže ugovoru o pojedinačnim prodajama. Dodatne troškove isporuke za delimične isporuke snosi Bio Minerals.

6. Provera i defekti

Proizvode možete proveriti u trenutku isporuke i obavestiti nas o neusklađenosti ili defektima u pismenom obliku bez nepotrebnog odlaganja. Ovo obaveštenje će se smatrati da je podneto bez nepotrebnog odlaganja ako (i) je poslato u roku od pet (5) radnih dana nakon isporuke ili, (ii) ako defekt nije bio očigledan tokom normalne provere, najkasnije u roku od tri (3) radna dana nakon otkrivanja defekta ali u bilo kom slučaju najkasnije jedan (1) mesec nakon isporuke. Ako ne dostavite to obaveštenje, smatraće se da ste odobrili proizvod.

U slučaju neusklađenosti ili defekta proizvoda, imate pravo na zamenu sa proizvodom koji je usklađen i nema defekte. Imamo pravo da odbijemo zamenu koju zahteva kupac ako bi takva zamena dovela do nerazumnih troškova. Ako proizvod (i) ne može da se zameni u razumnom periodu ili (ii) zamena bi dovela do nerazumnih troškova, imate pravo na refundiranje cene koja je plaćena za proizvod bez PDV-a, carinskih troškova i troškova isporuke.

7. Intelektualno vlasništvo

Bio Minerals je vlasnik i/ili ovlašćeni korisnik svih patenata, zaštitnih znakova, servisnih oznaka, dizajnerskih oznaka, autorskih prava, prava na bazu podataka i druge intelektualne svojine (pod zajedničkim nazivom „Intelektualna svojina“) povezano sa proizvodima i Veb-sajtom. Vaša upotreba Veb-sajta vam ne daje bilo kakvo pravo, pravni temelj, pravnu korist ili dozvolu na bilo koja takva prava na Intelektualnu svojinu. Izuzev kako je navedeno u ovim Uslovima i odredbama, svaka upotreba ili umnožavanje Intelektualne svojine je zabranjeno. Ne smete, posebno kopirati niti umnožavati Veb-sajt i/ili bilo koji njegov deo, uključujući fotografije proizvoda za komercijalnu upotrebu.  Međutim, možete da objavite slike proizvoda i linkove za proizvode na vašim ličnim stranicama društvenih mreža.  

Slanjem sadržaja ili informacija bilo koje vrste („Objava“) na forum ili na bilo koji drugi način pomoću Veb-sajta i/ili stranice društvene mreže Bio Minerals (pojedinačno ili zajednički pod nazivom „Forum“) za prenos ili prikaz Objave, vi automatski odobravate kompaniji Bio Minerals pravo koje se može preneti, neograničeno, neopozivo, neekskluzivno, prenosivo pravo koje se može dati drugima i dozvolu za upotrebu, umnožavanje, izmenu, objavljivanje, prevođenje, kreiranje izvedenih dela, distribuiranje, slanje, izvođenje i prikaz takvog sadržaja ili informacija (u celosti ili delom) širom sveta i/ili na inkorporiranje u druge radove u bilo kom obliku, mediju, ili tehnologiji sada poznatim ili kasnije razvijenim za ceo rok trajanja bilo kojih prava koji mogu postojati za taj sadržaj ili informacije.  Ovime izjavljujete da imate sva potrebna prava da Objavu učinite dostupnom kompaniji Bio Minerals i na Forumu, i takođe potvrđujete i saglasni ste da takve Objave nisu poverljive za sve namene i da Bio Minerals nema kontrolu nad opsegom u kome se bilo koja ideja ili informacije iz Objave mogu koristiti od strane treće strane ili osobe kada se sadržaj objavi ili prikaže na Veb-sajtu i/ili stranici društvene mreže Bio Minerals.  U skladu sa tim, bez obzira na ovo pravo i dozvolu, ovime potvrđujete i saglasni ste da samo dopuštanjem da se vaše informacije, sadržaj i materijali pojave na Veb-sajtu i/ili stranici društvene mreže Bio Minerals, kompanija Bio Minerals nije postala i nije izdavač takvih informacija, sadržaja i materijala i da samo funkcioniše kao posrednik koji omogućava da obezbedite i prikažete objavu.  Bio Minerals ne preuzima nikakvu odgovornost za brisanje ili nečuvanje bilo koje objave i, preporučuje da ne objavljujete, prikazujete ili prenosite bilo koje poverljive ili osetljive informacije.  Svi korisnici ostaju jedino i isključivo odgovorni za bilo koju odgovornost proisteklu iz sopstvenih Objava. 

8. GARANCIJE 

BIO MINERALS POSEBNO SE ODRIČE BILO KOJIH I SVIH IZRIČITIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O POGODNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, OSIM KAKO JE NAVEDENO OVDE.  NIJEDAN PRODAVAC, AGENT ILI ZAPOSLENI BIO MINERALS NIJE OVLAŠĆEN DA VRŠI BILO KOJE IZMENE U OVOJ GARANCIJI.  

BEZ OBZIRA NA BILO KOJA OGRANIČENJA ILI IZUZEĆA NAVEDENA OVDE, BEZBEDNA LJUDSKA UPOTREBA NAŠIH PROIZVODA BEZ BILO KOJIH DEFEKATA U MATERIJALU ILI RIZIKA PO VAŠE ZDRAVLJE SE IMPLICITNO GARANTUJE KAKO JE NAVEDENO ZAKONOM U VAŠOJ MATIČNOJ DRŽAVI.  

9. Ograničenje odgovornosti

Mi ne isključujemo niti ograničavamo na bilo koji način bilo koju odgovornost vama kada bi ti bilo nezakonito da se uradi. Ovo obuhvata odgovornost od smrti ili fizičke povrede izazvane vašim nemarom ili nemarom naših zaposlenih, agenata ili podizvođača, za obmanu ili lažnu tvrdnju, namernu grešku i za kršenje vaših zakonskih prava u vezi sa proizvodima.

Podleže prethodno navedenom: 

10. Viša sila

Ni Bio Minerals, niti kupac neće se smatrati odgovornim prema drugoj strani za bilo kakvo kašnjenje ili neispunjavanje svojih obaveza prema ovim Uslovima i odredbama ako je takvo kašnjenje ili neispunjavanje posledica događaja izvan razumne kontrole te strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sledeće događaje: štrajkovi ili radni sporovi, kvar u fabrici, blokada, nestašica sirovina, embargo, epidemija, pandemija, bolest, prirodne katastrofe, vladine odredbe, vladine naredbe ili ograničenja, blokada ili embargo, blokada, zabrana, zakon, red, proglas, propis, uredba, zahtev ili nalog bilo koje vlade ili podsektora, ratovi, revolucije, građanski nemiri, delovanja javnih neprijatelja, požari, poplave, eksplozije, žrtve, nesreće, narodni pokreti, nemogućnost nabavke ili upotrebe dovoljno materijala, radna snaga, oprema, transport ili energija bez potrebe ili raspoređivanja ili Božijih dela. Da bi se izbegla nedoumica, ništa navedeno u Članu 10 ne ovlašćuje kupca da ne ispuni svoje obaveze plaćanja. Postojanje događaja više sile opravdaće obustavu obaveza strane pogođene višom silom. Ako taj period kašnjenja prekoračuje šezdeset (60) kalendarskih dana od datuma početka događaja više sile, onda bilo koja strana može odmah da prekine odgovarajuću porudžbinu po pismenom obaveštenju druge strane.

11. Politika zaštite privatnosti 

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo kako je navedeno na našoj stranici https://www.biosil.beauty/us-en/privacy-policy/.

12. Odvojivost odredbi

Kad god je moguće, odredbe ovih Uslova i odredbi tumačiće se način koji je valjan i primenjiv prema merodavnom zakonu. Ukoliko sud ili administrativno telo nadležne jurisdikcije utvrdi da su odredbe ovih Uslova i odredbi nevažeće ili neprimenjive, ta zabrana ili neprimenjivost neće poništiti preostale odredbe ovde navedene koje ostaju na snazi. Ugovorne strane su saglasne da zamene svaku nevažeću ili neprimenjivu odredbu valjanom i primenjivom odredbom koja u najvećoj mogućoj meri postiže isti efekat kao što bi to bilo sa nevažećom ili neprimenjivom odredbom.

13. Ništavnost

Ako je bilo koji uslov ili odredba ovih Uslova i odredbi ništavna, nezakonita ili neprimenjiva bilo kojim propisom ili zakonom, ili javnom politikom, svi drugi uslovi ili odredbe ovih Uslova i odredbi ostaju na snazi. Po utvrđivanju ništavnosti, nezakonitosti ili neprimenjivosti bilo kog uslova ili odredbe, mi ćemo izmeniti i dopuniti ove Uslove i odredbe tako da utiču na osnovnu namenu što je približnije moguće.

14. Merodavno pravo i nadležnost

Ovi Uslovi i odredbe se regulišu i tumače u skladu sa zakonima i propisima Belgije, isključujući Konvenciju UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji proizvoda.  Bilo koji spor koji proistekne iz, ili povezano za, upotrebom Veb-sajta, kupovine proizvoda i/ili Uslova i odredbi biće upućeni sudovima u Gentu, Belgija.

icon/close